Φιλοσοφία
Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΑΟΝΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟΣας καλωσορίζουμε με χαρά στον ιστότοπο του δικηγορικού μας γραφείου. Μέσα από αυτόν, μπορείτε να γνωρίσετε το γραφείο μας και τη φιλοσοφία του και να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για οποιοδήποτε νομικό ζήτημα σας απασχολεί.
Περαιτέρω, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε σημαντικά νομικά ζητήματα ή θέματα της νομικής επικαιρότητας τόσο από άποψη νομοθεσίας και νομολογίας όσο και από την πλευρά θεμάτων επιστημονικού ενδιαφέροντος, μέσα από άρθρα και πληροφορίες που επικαιροποιούνται διαρκώς.
Οι εντολείς μας μπορούν μέσα από τον ιστότοπό μας να έχουν πρόσβαση στην προσωπική τους καρτέλα και να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες που έχουν γίνει αναφορικά με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους και για κάθε σημαντικό στοιχείο που τις αφορά.
Ελπίζουμε οι εντυπώσεις σας από την πλοήγηση στον ιστότοπό μας να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες μας.
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΟΝΑΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ

Αρθρογραφια

Σύμφωνα με το νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019, άρθρ. 68 επ.), πλέον ήδη από 01.07.2019, οι δανειολήπτες, για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους από τον πλειστηριασμό, πρέπει να υποβάλλουν […]
Με την με αρ. Α1286/2019 Απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, ακυρώθηκε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για φερόμενους ως ανασφάλιστους εργαζομένους, αποδεχόμενο το Δικαστήριο τους […]
Το νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αποφασίζεται πλέον κυρίως από το άρθρο 1/2011 ΑΠΔΠΧ και τον νόμο 2472/1997. Η πρώτη ερώτηση που θα απαντηθεί είναι […]
Την 25.05.2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Γνωστός και ως GDPR (General Data Protection Regulation). Ο Κανονισμός έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη – μέλη, χωρίς […]
Ζητείται Δικηγορος με όρεξη για εργασία και αγάπη για την Νομικη Επιστήμη και την Δικηγορία για άμεση αποκλειστική συνεργασία με το Γραφειο μας κυρίως στα αντικείμενα του Τραπεζικού Δικαίου, Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Δικαίου Προστασίας καταναλωτή […]
Με την πρόσφατη υπ’ αρ. 2172/2018 Απόφασή του το Ειρηνοδικείο Αθηνών, κάνοντας δεκτή στο σύνολό της την Αγωγή του εντολέα μας, υποχρεώνει την αντίδικο Τράπεζα να του καταβάλλει το ποσό των 8.187,47 ευρώ, συνιστάμενο σε […]
Ζητείται Δικηγορος με όρεξη για εργασία και αγάπη για την Νομικη Επιστήμη για άμεση αποκλειστική συνεργασία με το Γραφειο μας κυρίως στα αντικείμενα του Τραπεζικού Δικαίου, Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Δικαίου Προστασίας καταναλωτή και Εμπορικού Δικαίου. […]
Με την σημαντική υπ’ αρ. 5378/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το Δικαστήριο κάνει δεκτή την Ανακοπή και ακυρωνει στο σύνολό της την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής και την αναγκαστική εκτέλεση που στηρίζεται στην παρά πόδας αυτής […]
  Παρά το γεγονός ότι αναφορικά με το ζήτημα της υιοθεσίας, πιο συχνά συναντάται στην πράξη η περίπτωση που ο υιοθετούμενος είναι ανήλικος, ουκ ολίγες είναι οι περιπτώσεις όπου τυχαίνει ο υιοθετούμενος να είναι ενήλικο […]
Ως συστήματα βιντεοεπιτήρησης, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της οδηγίας 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, λογίζονται όσα παρέχουν την δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης σήματος εικόνας ή/και ήχου, από τον χώρο όπου είναι μόνιμα […]
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.