ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

01/02/2015

Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ή, για την ακρίβεια, η μη εκλογή του από την απελθούσα Βουλή, απετέλεσε την αφορμή για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Πλέον, μετά τις πρόσφατες εκλογές, έχει συγκροτηθεί Κυβέρνηση καθώς και νέα Βουλή, πρώτη προτεραιότητα της οποίας είναι η άμεση εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με βάση την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία. Τι ορίζει όμως αυτή από εδώ και πέρα;

Η προηγούμενη Βουλή κλήθηκε να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας λόγω της επιγενόμενης λήξης της θητείας του νυν Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παπούλια, με βάση το άρθρο 32 του Συντάγματος και την προβλεπόμενη από αυτό διαδικασία.

Έτσι, την 17η Δεκεμβρίου 2014 έλαβε χώρα η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά την οποία, με βάση το πιο πάνω άρθρο, απαιτούνταν η συγκέντρωση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 200 βουλευτών. Η ως άνω πλειοψηφία, ωστόσο, δεν επετεύχθη.

Στην συνέχεια, οδηγηθήκαμε, 5 ημέρες μετά, στην δεύτερη ψηφοφορία της 23ης Δεκεμβρίου 2014, κατά την οποία απαιτούνταν και πάλι πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του Κοινοβουλίου, ήτοι 200 βουλευτών, πράγμα το οποίο δεν επετεύχθη και οδηγηθήκαμε στην συνέχεια, 5 ημέρες αργότερα, στην τρίτη ψηφοφορία της 29ης Δεκεμβρίου 2014, ότε και απαιτούνταν η συγκέντρωση πλειοψηφίας των 3/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών (180 βουλευτές), συνταγματικό κέλευσμα που και πάλι δεν επετεύχθη και, για τον λόγο αυτό, με βάση την ρητή επιταγή του Συντάγματος οδηγηθήκαμε στην διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των πρόσφατων εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 για την ανάδειξη νέας Βουλής.

Πλέον, μετά την συγκρότηση σε σώμα της νέας Βουλής, όπως αυτή έχει αναδειχθεί από τις πρόσφατες εκλογές, η τελευταία έχει υποχρέωση να προχωρήσει αμέσως, με βάση το Σύνταγμα και τις προτάσεις υποψηφίων για το ανώτερο αξίωμα της χώρας από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Βουλής, σε νέα, τέταρτη ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας. Κατά την ψηφοφορία αυτή για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των Βουλευτών, δηλαδή 180 βουλευτές.

Αν η ως άνω πλειοψηφία δεν επιτευχθεί κατά την ανωτέρω πλειοψηφία, η νέα Βουλή οδηγείται, 5 ημέρες μετά την ως άνω ψηφοφορία σε νέα, πέμπτη ψηφοφορία, κατά την οποία, για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών, δηλαδή πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Στην περίπτωση που δεν εκλεγεί και πάλι πρόσωπο για το ύπατο αξίωμα της Ελληνικής Πολιτείας κατά την ως άνω πέμπτη ψηφοφορία, το Σύνταγμα προβλέπει, εν τέλει, μία ακόμα, έκτη ψηφοφορία, ύστερα από 5 ημέρες, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφισαν στην πέμπτη ψηφοφορία και Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται, εν τέλει, όποιος λάβει την σχετική πλειοψηφία.

Ρητά καθορίζεται από το Σύνταγμα ότι ο ήδη Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ακόμα και μετά την λήξη της θητείας του, μέχρι να επιτευχθεί η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Από την παραπάνω αναλυτικά καθοριζόμενη από το ίδιο το Σύνταγμα διαδικασία αναδεικνύεται η αναντίρρητη βούληση του Συντακτικού Νομοθέτη να διασφαλίσει την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης πλειοψηφίας, άρα και ισχυρότερης πολιτικής συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και βουλευτών που συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος αποτελεί τον ρυθμιστή του Πολιτεύματος.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.