ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ («CAPITAL CONTROLS»): ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

01/07/2015

Μείζον θέμα επικαιρότητας έχει καταστεί τις τελευταίες ημέρες η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που βρίσκονται σε καταθετικούς λογαριασμούς πάσης φύσεως στις ελληνικές Τράπεζες.

Ωστόσο, τι σημαίνει αυτό οικονομικά και τι νομικά; Ποια είναι τα αίτια και γιατί επιβλήθηκε; Είναι συμβατό με το Εθνικό Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Με το παρόν άρθρο γίνεται προσπάθεια να εξηγηθεί με όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια και χωρίς βαριά ορολογία το ανωτέρω ζήτημα που, εκ των πραγμάτων, έχει τις τελευταίες ημέρες γίνει αντικείμενο της καθημερινότητας των πολιτών που διατηρούν καταθέσεις σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

 Ως περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων ή capital controls ορίζεται η νομοθετική ή de facto πρακτική με την οποία παρεμποδίζεται η ομαλή και ανεμπόδιστη κίνηση των κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα ή συναφή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να επιχειρηθεί η αποτροπή του επικείμενου κινδύνου απόλυτου εξανεμισμού της κεφαλαιακής ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Νομοθετικά επιβλήθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’65/28.6.2015) με τον τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», πλην της ολιγοήμερης, μέχρι νεοτέρας, αργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και ο περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων, θέτοντας κάποια συγκεκριμένα όρια, όπως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στην ανωτέρω.

Οι αιτίες για την επιβολή των ανωτέρω περιορισμών είναι κυρίως δύο:

πρώτον, η έλλειψη ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων λόγω της περιορισμένης τροφοδότησής τους με ρευστό από το «τελευταίο καταφύγιο» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα πλαίσια του Ευρωσυστήματος και

δεύτερον ο «τραπεζικός πανικός» («bank run») που αντικειμενικά διογκώθηκε, αν όχι δημιουργήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 26 Ιουνίου.

Μάλιστα, η παράλληλη συνύπαρξη των ανωτέρω δύο αιτιών πολλαπλασίασε το πρόβλημα, καθώς η καθεμία από τις ανωτέρω αιτίες εκ των πραγμάτων διογκώνει τις επιπτώσεις της άλλης, δημιουργώντας έναν οξύ φαύλο κύκλο.

Έτσι, η εκδήλωση «τραπεζικού πανικού» στους καταθέτες κυρίως από το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου λόγω των πολιτικών εξελίξεων και πριν ακόμα επιβληθούν νομοθετικά τα capital controls τους έκανε να σπεύσουν άμεσα, ακόμα και μέσα στο σαββατοκύριακο, να προβούν σε αναλήψεις μετρητών, στις περισσότερες περιπτώσεις στο μέγιστο δυνατό του ορίου που μπορούσαν, επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο την έλλειψη πραγματικής ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Παράλληλα, όταν οι καταθέτες διαπιστώνουν την επιδείνωση της έλλειψης ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ο πανικός τους οξύνεται περαιτέρω και, ως συνέπεια αυτού, σπεύδουν ακόμα πιο αθρόα να αντλήσουν κεφάλαια στον μέγιστο δυνατό βαθμό, στην προσπάθειά τους να διασώσουν τις καταθέσεις τους από μία επαπειλούμενη αδυναμία χρήσης τους ή και, ολική ή εν μέρει, απώλειά τους.

Με τον τρόπο αυτό όμως είναι πολύ πιθανό να εξαντλήσουν παντελώς κάθε ταμειακό διαθέσιμο πραγματικού ρευστού των πιστωτικών ιδρυμάτων, πολλώ δε μάλλον όταν η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει εξαιρετικά φειδωλή ενίσχυση της ήδη αποψιλωμένης ρευστότητας αυτών στα πλαίσια τόσο των οικονομικοπολιτικών συνθηκών όσο και του λεγόμενου «ηθικού κινδύνου» («moral hazard»), ο οποίος συνίσταται στον κίνδυνο άμετρης ανάληψης ρίσκου ή εν προκειμένω απόδοσης κεφαλαίων από τα πιστωτικά ιδρύματα, αν αυτά θεωρούν δεδομένο ότι θα καλυφθούν κεφαλαιακά από το «τελευταίο καταφύγιο», ήτοι την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «ό,τι κι αν συμβεί».

Έτσι, προκειμένου να αποτραπεί η διόγκωση των ανωτέρω αιτιών, οι οποίες θα μπορούσαν να μετενσαρκωθούν σε ομώνυμες συνέπειες και να επιχειρηθεί η διάσωση των πιστωτικών ιδρυμάτων από τον κίνδυνο οριστικής και μη αναστρέψιμης αδυναμίας ανταπόκρισής τους στην απόδοση των καταθέσεων που τηρούν, επιβάλλονται οι κατά περίπτωση ενδεδειγμένοι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).

Στην πράξη, και με δεδομένο ότι το πρόβλημα δεν αφορά σε ένα μέρος αλλά στο σύνολο των λειτουργούντων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων, η κίνηση λογιστικού χρήματος μεταξύ των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω εμβασμάτων ή με πληρωμή μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών στις επιχειρήσεις είναι αδιάφορη, γι’ αυτό ακριβώς και δεν εμποδίστηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αυτό που ήταν αναγκαίο να εμποδιστεί είναι η μαζική ανάληψη πραγματικού ρευστού, δηλαδή μετρητών, καθώς και η μεταφορά εμβασμάτων σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς αυτά συνεπάγονται στην ουσία άμεση απώλεια ρευστότητας για το ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα και, πράγματι, επ’ αυτών τέθηκαν οι Περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία ορίζει, ειδικότερα για τις αναλήψεις, ένα ιδιαίτερα χαμηλό ημερήσιο όριο για αυτές.

Το ανωτέρω όλως εξαιρετικό μέτρο των Περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, καίτοι αναγκαίο σε συνθήκες έκτακτης και αναπότρεπτης διαφορετικά ανάγκης για την διάσωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, εντούτοις τυγχάνει εκ των πραγμάτων ασύμβατο, υπό συνθήκες ομαλότητας, τόσο με το εθνικό όσο και με το ενωσιακό Δίκαιο, με βάση τα οποία καθιερώνεται απόλυτη ελευθερία κίνησης των κεφαλαίων ως θεμελιακή αρχή ιδίως του δεύτερου.

Για την επαναφορά των πραγμάτων σε συνθήκες ομαλότητας απαιτείται η άρση των ανωτέρω περιορισμών το συντομότερο δυνατό, αφού πρώτα αντιμετωπιστούν οι αιτίες που κατέστησαν την επιβολή τους αδήριτη. Έτσι, είναι αναγκαίο να ληφθούν δραστικά μέτρα προκειμένου αφενός να καταλαγιάσει ο τραπεζικός πανικός των καταθετών και αφετέρου να αποκατασταθεί η ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.