ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Από το Γραφείο μας

05/11/2013

Αθώο κήρυξε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου τον κατηγορούμενο κατά την συνεδρίαση αυτού της 4ης Νοεμβρίου 2013 έπειτα από ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί σε βάρος του για το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και συγκεκριμένα για την μη καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς την Εφορία, ύψους πάνω από 27.000 ευρώ. Οι ως άνω οφειλές του προς την Δ.Ο.Υ. από διάφορες αιτίες,  αδίκημα για το οποίο προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, μετά την θέση σε ισχύ του ν. 3943/2011.

Ο κατηγορούμενος, που εκπροσωπήθηκε από τον Συνήγορο Υπεράσπισης αυτού Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Ε. Βαονάκη, προέβαλε ως αυτοτελή ισχυρισμό το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή η καταβολή των ως άνω βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών του εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων της υγείας του και συγκεκριμένα λόγω σοβαρών παθήσεων σε ζωτικά σημεία του οργανισμού του, οι οποίες κρίθηκαν από τους θεράποντες ιατρούς του επικίνδυνες για την ζωή του.

Έτσι, κρίθηκε αδήριτη η υποβολή του σε πολλαπλές ιατροχειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ως άνω κακοήθειες. Οι ως άνω επεμβάσεις κόστισαν στον κατηγορούμενο ποσό που υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ, ενώ του συνστήθη η αποχή του από κάθε εργασία που απαιτούσε σωματική κόπωση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκεί ομαλά την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Στα πλαίσια αυτά, η Υπεράσπιση προέβαλε και απέδειξε με έγγραφα και μάρτυρες τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του κατηγορουμένου όσο εκκρεμούσε η αντιμετώπιση των ως άνω απρόβλεπτων προβλημάτων υγείας, καθώς ναι μεν αυτές τυγχάνουν απολύτως σεβαστές, αλλά δεν είναι δυνατό να προέχουν της ανθρώπινης ζωής, η οποία, ως έννομο αγαθό, ιεραρχείται ανώτερα από την όποια υποχρέωση προς την φορολογική αρχή. Όπως υποστηρίχθηκε από την Υπεράσπιση, με την ασκηθείσα σε βάρος του κατηγορουμένου ποινική δίωξη, είναι σαν να διώκεται ποινικά για την επιλογή του να διασώσει την ζωή του υποβαλλόμενος στις αναγκαίες ιατροχειρουργικές επεμβάσεις, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την έννομη τάξη.

Με βάση τα ανωτέρω, η Υπεράσπιση πρότεινε να αρεί ο άδικος χαρακτήρας του αδικήματος της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο λόγω συνδρομής κατάστασης ανάγκης (άρθρο 25 Π.Κ.), καθώς η μη καταβολή τους ήταν αναπόδραστη, προκειμένου να αποτραπεί ο αναπότρεπτος με άλλα μέσα κίνδυνος για την υγεία και την ζωή του κατηγορουμένου με την υποβολή του στις αναγκαίες ιατροχειρουργικές επεμβάσεις, με δεδομένη την ύψιστη αξία στο έννομο αγαθό της ζωής, που σαφώς ιεραρχείται υψηλότερα από την υποχρέωση στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Δ.Ο.Υ., ώστε η βλάβη που προκλήθηκε στο Δημόσιο ήταν σημαντικά κατώτερη από αυτήν που απειλήθηκε στο πρόσωπο του κατηγορουμένου.

Παρά το γεγονός ότι η Εισαγγελική Πρόταση συνέτεινε σε ενοχή του κατηγορουμένου με ελαφρυντικά, η Υπεράσπιση, αναπτύσσοντας και αποδεικνύοντας κατά την αγόρευση τον ως άνω ισχυρισμό του κατηγορουμένου, ζήτησε να κηρυχθεί αθώος ο κατηγορούμενος, λόγω συνδρομής κατάστασης ανάγκης που αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης.

Τον ως άνω ισχυρισμό της Υπεράσπισης δέχθηκε το Δικαστήριο, κηρύσσοντας τον κατηγορούμενο αθώο.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.